Etap 5 dzień 3 ze Śremu k/ Kamienia Ząbkowickiego do Jeleniej Góry

Dylematy na trasie.

Wyciek z klimatyzacji?

Zamurowało go?

Kryształowy charakter

Ekipa w komplecie